Gedurende de Corona-crisis in het onderwijs pakte een Multi Disciplinair Team binnen Fontys het op een andere manier aan. Gedrevenheid en een gezamenlijk doel als overeenkomstige factor. Dit is het verhaal van het MDT Fontys Online Leren.

Voorafgaand...
12 maart 2020, de dag dat we van de regering vernamen dat onze fysieke onderwijslocatie moest sluiten. Enkele dagen eerder waren we 'voor het geval dat' al met de voorbereiding begonnen rondom de tooling voor online lessen en waren de eerste instructiefilms al gemaakt. De komende dagen stonden in het teken van een visie creëren en de juiste mensen laten aanhaken...en toen was het maandag.

Maandag 16 maart 2020, 09.00 uur, de kickoff
Een groep van circa 10 personen van diverse diensten en onderwijsinstituten en onbekend met elkaar, komen samen. Geen idee wat de dag ons zou brengen en waar we tegenaan zouden lopen, maar wel met een focus op het gezamenlijk einddoel. Binnen een dag 'iets' realiseren waarmee we al onze docenten en studenten konden ondersteunen met het verzorgen en volgen van online lessen. 

10.00 uur,  na een kickoff en een korte brainstorm
We wilden Fontys-eigen instructiefilms, trainingen, best practices, Q&A's en een goed voorbereide helpdesk 'opleveren' en een site die al die informatie helder kon bundelen. Daarnaast de productie van een animatie die dit verhaal aan de doelgroep kon overbrengen en enkele social posts om ook de studenten mee te nemen.

11.00 uur, van concept naar de werkelijkheid
De diverse werkgroepen (Inhoud, IT en Communicatie) moesten aan de bak. De werkgroep communicatie ging aan de slag met de animatie en de website. Een voice-over studio en stem werden aangehaakt en de animatie werd in-house geproduceerd. 

17.00 uur, de eerste oplevering
De eerste versie van de website was live, de domeinnaam gekoppeld en de animatie inclusief voice-over stond gereed. De helpdesk was voorbereid en de eerste training werd aangeboden. Wat een dag!
Een groot deel van de maandag-crew om 17.00 uur in de "crisisruimte" bij Fontys Sporthogeschool. 
De rest van de week die volgde
Iedere dag een lange dag, het team leerde elkaar kennen en kon steeds meer terugvallen op elkaars achtergrond en achterban. Samen werden nieuwe ideeën toegepast, de website aangevuld en meermaals onderworpen aan redesigns. Een onaflaatbare stroom aan communicatie over en weer, nieuwe trainingen, goede voorbeelden van docenten en een Q&A die zich steeds verder vormde. Ook de helpdeskmedewerkers konden elkaar en de content steeds beter vinden. Op vrijdagmiddag ontvingen we het bericht van onze Taskforce (jawel, de mensen die ons richting gaven maar ons vrij lieten vliegen) dat Fontys breed 90% van de colleges inmiddels online waren. Hoezee!! 

Vervolg
Een Engelse versie van de gehele site. finetuning en doorontwikkeling volgden en uiteindelijk werd het platform gecomplementeerd door de aanvullingen rondom online toetsen.
De informatieve animatie die op dag 1 geproduceerd en opgeleverd werd. 
Versie 2 (woensdag) van de docentenpagina van Fontys Online
Na twee weken bestond het programma uit 4 online workshops en het Online Vragenuurtje
Gedurende de eerste weken stroomden de eerste Best Practices binnen. Ze werden gecheckt en online verwerkt.
Ook mensen buiten ons team begonnen met het aanleveren van kant-en-klare informatie voor studenten en docenten. 
Een welkome verlichting van de werkzaamheden :D
Het Multi Disciplinair Team bestaat uit de volgende personen en disciplines:
Kevin Hoes (Fontys Sporthogeschool, Rol), Roel Martens (Fontys Educatief Centrum - Best Practices en Trainingen), Kirsten Vieweger (Diens IT en Helpdesk), Rene Luijendijk (Dienst Marketing en Communicatie), Carolien Hoffmann (Mediatheken, Q&A's, vertalingen en Best Practices), Karin Vennix & Bianca van der Aalst (Dienst O&O, Toetsing) en Mario Paiano (Instructies, Vormgeving, Animatie en Web).

Ook een ontzettend dankwoord naar de mensen achter de schermen zoals onze web-editor, helpdeskmedewerkers, IT'ers, contentschrijvers en trainers!  
Back to Top